ارسالی ازSeptember, 2011

تغییر نشانی دفتر اصفهان

دفتر اصفهان شرکت فناوری اطلاعات آشیان از روز 21 شهریور ماه به شنانی جدید منتقل می گردد. نشانی :  خیابان مسجد سید بین چهاراه وفایی و پنج رمضان - روبروی قائمیه ، ساختمان شماره 100   شماره نلفن شرکت به مدت 10 روز در دسترس نخواهد بود و برای ... ادامه مطلب