ارسالی ازJune, 2011

راه اندازی سایت پیشبرنده ، ابزاری برای کمک به معلولین ضایعه نخاعی

با کمال خرسندی به اطلاع می رسانیم طراحی و پیاده سازی سایت پیش برنده (http://www.pishbarandeh.ir) به پایان رسیده و راه اندازی گردید. در این سایت اطلاعات مربوط به محصولات شرکت دانش بنیان توان آفرینش پیشگام تولید ابزار کمکی برای معلولین ضایعه نخاعی در ... ادامه مطلب