ارسالی ازDecember, 2012

بروز رسانی وب سایت شرکت پیمان اتصال اسپادانا

وب سایت پیمان اتصال اسپادانا ، به نشانی http://www.espclinch.com مجددا بازسازی و بروز رسانی گردید. بخش زبان انگلیسی سایت در حال حاضر فعال شده است. این شرکت تولید کننده دستگاه های اتصال به روش سرد spot clinch  در ایران می باشد. ادامه مطلب