ارسالی ازOctober, 2010

تغییر بهای خدمات و محصولات

همانگونه که مطلع هستید قیمت ارز این روزها به شدت افزایش یافته است که امر هزینه سرویس های میزبانی و ثبت دامین را تحت تاثیر قرار می دهد. در حال حاضر قیمت ها تا 20 درصد افزایش یافته است که در صورت کاهش قیمت مجددا به وضعیت قبل بر خواهد گشت   با... ادامه مطلب