آشیان برای ارائه خدمات مطلوب بخش پشتیبانی خود را به گونه ای طراحی کرده است که می توانید به آسانی مشکلاتی را که در استفاده از خدمات مواجه شده اید با ما در میان بگذارید و ما در زمانی بسیار کوتاه پاسخگوی شما خواهیم بود. شما در این بخش می توانید یک account ایجاد نموده ، سوالات خود را مطرح نمایید. بلافاصله پس از پاسخگویی ، بوسیله email شما مطلع خواهید شد و می توانید پاسخ خود را مطالعه و مشکلتان را حل نمایید. 
 


بخش پشتیبانی آشیان