شرکت آشیان ، فعالیت های خود را در زمینه تولید نرم افزار و ارایه خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات متمرکز نموده است . تولید نرم افزارهای تحت وب ، استفاده از فناوری .NET مایکروسافت و توسعه نرم افزارها بر اساس Web Service ها ، به عنوان راهبرد اصلی شرکت در زمینه تولید نرم افزار تعریف شده است.

 تولید نرم افزارهای سفارشی : 

  بخشی از فعالیت تولید نرم افزار ، شامل طراحی و اجرای سیستم های نرم افزاری ویژه نیازهای خاص مشتریان می باشد ، سیستم هایی که عمدتا ، تک کاربرد بوده و بر اساس سفارش مشترس پیاده سازی می گردد.

  نمونه هایی از سیستم های پیاده سازی شده ، عبارتند از سیستم محاسبه پاداش بهره وری نان قدس رضوی ، سامانه اطلاعات تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد گناباد ، سیستم محاسبه پاداش بهره
وری شرکت کنسرو رضوی و سیستم مدیریت گردش کار سازمان صنایع خراسان رضوی .

تولید CD های کمک آموزشی 

  در این بخش به 2 صورت عمل شده است ، انجام پروژه های سفارشی مانند تولید 3 سی دی آموزشی برای آموزش و پرورش خراسان و یا تولید محتوا و پیاده سازی ساختار های آموزشی تخصصی نرم افزار. نمونه ای از فعالیت های آشیان در قالب سی دی آموزشی UML و فرآیند مهندسی نرم افزار به بازار عرضه گردیده است که حاصل تحقیق و فعالیت عمده کارشناسان و نتیجه تجربه
بدست آمده در تولید نرم افزار های شرکت می باشد.

تولید بسته های نرم افزاری 

  در این بخش ، ضمن تعریف پروژه و تعیین طرح تجاری ، تولید بسته های نرم افزاری در دستور کار قرار می گیرد. تا کنون سیستم های تجزیه و تحلیل آماری فایلهای ثبت کننده رفتار IIS ، مدیریت مطب پزشکان «حکیم» و نرم افزار اطلاع رسانی الکترونیک مدارس « مهرگان» آماده گردیده است.