در حال حاضر شرکت آشیان تولید سیستم آرشیو دیجیتال اساد و احکام سازمان آموزش و پرورش خراسان را در دست اجرا دارد.

این پروژه به صورت یک سامانه تحت وب و با استفاده از فناوری های مایکروسافت تولید شده و به کارکنان سازمان در تمامی شهرهای استان خراسان رضوی امکان می دهد تمامی احکام خود را اطریق وب سایت سازمان مدیریت نمایند