برخی از پرتال های طراحی شده

 1. پرتال سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی
 2. پرتال شرکت فافا
 3. پرتال شرکت مهندسان مشاور پاسیلو
 4. پرتال شرکت پارس دانش
 5. پرتال پژوهشسرای دانش اموزی فقیهی
 6. پرتال مرکز آموزش عالی انجمن مدیریت ایران
 7. پرتال سازمان محیط زیست خراسان شمالی
 8. پرتال سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
 9. پرتال سازمان ثبت احوال خراسان شمالی
 10. پرتال اطلاع رسانی هیات دومیدانی خراسان رضوی
 11. پرتال اطلاع رسانی پروژه خط 2 متروی شیراز

 

سایت های دیگر :

 1. سایت گیاهان اطلاع رسانی گیاهان پوششی
 2. سایت مجتمع ستاره قشم

 

در صورت تمایل جهت اطلاع بیشتر از چگونگی پیاده سازی پرتال ها ، با ماتماس بگیرید.

طراحی پرتال ها با توجه به نیاز های فنی شرکتها وسازمان صورت می پذیرد و تمامی قواعد و استاندارد ها در آن لحاظ می شود. پرتال ها به گونه پیاده می شوند تا بهترین وضعیت را در موتور های جستجو داشته باشند.

در عین حال ساختار صفحه بندی ، درج مطالب و بخش های مختلف سایت در هنگام تحویل آن بگونه چیده خواهد شد تا بازدید کنندگان به آسانی مطالب خود را بیابند و بهترین ارتباط را با سایت پیدا کنند.