مشکل در سرور لینوکس

سرور لینوکس از صبح امروز دچار نقص در سرویس دی ا ن اس و ایمیل شده است. تیم فنی در حال تلاش برای رفع مشکل می باشد

از بردباری شما مشتری محترم دراین زمان تشکر می کنیم