کتاب آموزش SQL Server 2014ويرايش دوم توسط جناب آقای مهندس عطا اله یزدانی از همکاران سابق آشیان ترجمه و توسط نشر ناقوس به بازار عرضه شده است.

مطالعه این کتاب را به دوستداران آشنایی با قابلیت های sql server 2014توصیه می کنیم.