بروز رسانی نرم افزار کنترل پنل سرور ویندوز

نسخه 2.0 کنترل پنل وب سایت پنل بر روی سرور ویندوز شرکت نصب گردید. این ارتقا شامل 140 مورد رفع نقص و یا قابلیت جدید برای کنترل پنل می باشد.

توضیحات

ارسال نظر برای این مورد بسته شده است