یادداشت اول

بنام حضرت دوست
از این پس در این بخش نوشته های روزانه ای از مدیریت شرکت منتشر خواهد شد که ضمن معرفی برنامه و فعالیت های شرکت در برگیرنده یافته های مجموعه کارکنان در زمینه تولید نرم افزار و نیز مطالب جالب توجه دیگر خواهد بود.
مدیریت شرکت ضمن تشکر از کارکنان و مشتریان محترم که در سال 88 فعالیت هایشان به موفقیت شرکت منجر گردید ، برای همگی سالی سرشار از پیروزی و موفقیت آرزومند است. سال 89 ، با توجه به سیاست های اقتصادی دولت سالی دشوار و پر فراز و نشیب برای تک تک هم وطنان خواهد بود که امیدواریم همه ما موفق شویم در این وضعیت به توفیق های خود ادامه داده و بهبود وضعیت کسب و کار شرکت و زندگی کارکنان نتیجه عملکرد ما در سال جدید باشد.
آرزوی قلبی ما رضایت مشتریان محترم از سرویس های ارایه شده می باشد. بنا براین تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا شما مشتری گرامی از انتخاب آشیان خوشنود باشید و ارتقای روزافزون را در کیفیت خدمات مشاهده نمایید.
ارادتمند
مهدی علیدوست
مدیر عامل
 
Friday, March 19, 2010 8:30:00 AM

Comments

Comments are closed on this post.